13/04

KRÓTKIE SPIĘCIA #35: „Odyseja” | POKAZ ONLINE

„Odyseja”, reż. Sabine Groenewegen

Transmisja filmu i posłowia reżyserki : 13/04/2021, od. g. 19.00.

Dwie sztuczne inteligencje przechwytują ziemskie materiały filmowe ludzi, którzy mieszkają na obszarze znanym jako Holandia. Wymieniają się spostrzeżeniami na temat materiału wizualnego, próbując dociec, co właściwie oglądają. Starania maszyn, by zrozumieć obcy świat, przerywają utrudniające śledztwo kolejne sygnały. Archiwalne czarno-białe materiały przedstawiają wyrywkowo sceny zhistorii holenderskiego kolonializmu. Opatrzone są one komentarzami zainscenizowanymi wformie rozmowy między maszynami. Dzięki temu najprostsze pytania nabierają wywrotowego ciężaru istają się narzędziem podważającym obiegowe prawdy ipowtarzane komunały. Natomiast pojawiające się usterki – rozmyte obrazy, przerwany dźwięk – wskazują na kruchość prawdy jako wysoce zapośredniczonej, stale renegocjowanej konstrukcji. Poprzez połączenie materiału found footage, science fiction ipoezji Sabine Groenewegen eksploruje wizualną retorykę rasizmu wholenderskim projekcie kolonialnym. Stawia pytania osposoby konstruowania historii inasze możliwości zmiany ustalonych skryptów.

Po filmie posłowiereżyserki filmu, Sabine Groenewegen.