idea

Pawilon jest miejscem o autonomicznym charakterze, miejscem wymiany myśli, pobudzania idei i aktywności, rozumianym jako platforma dla organizacji miejskich, łączącym miejskie energie i intencje rozwoju.

 

Koncepcja Pawilonu zbudowana jest wokół idei partycypacji: to miejsce rozmowy, w której nie zakładamy jednego scenariusza i przebiegu – wiele zależy od słuchaczy i uczestników, którzy mogą zgłaszać swoje projekty i potrzeby wobec wspólnej przestrzeni miejskiej.

 

Operatorem budynku jest Galeria Miejska Arsenał, partnerami programowymi są przedstawiciele poznańskich środowisk jak Fundacja Katedry Intermediów, Stowarzyszenie Korporacja Teatralna, LAS oraz zaproszony przez organizatora kurator Andrzej Pakuła.