Manifesty Przyszłości

Pytanie o przyszłość jest dzisiaj jedną z najbardziej palących kwestii dyskutowanych zarówno w świecie sztuki, jak i debacie publicznej. Pojawia się w kontekście zmian zachodzących w krajobrazie współczesnego świata, począwszy od kryzysu demokracji liberalnej, rosnącej roli technologii w naszym życiu, kwestii równości, aż po wyzwania związane ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Można patrzeć na wyzwania przyszłości z lękiem – co staje się pożywką dla ruchów populistycznych i skrajnych; można też podejść do tego pytania z nadzieją na możliwość budowania nowego, lepszego świata.

 

Kolejny rok działalności Pawilonu rozpoczynamy pod hasłem „Manifesty przyszłości”, ponieważ czujemy, że ważną misją miejsca, tworzonego przez zespół o pokoleniowo odmiennym doświadczeniu, jest wytwarzanie alternatywnych wizji przyszłości oraz ich dyskutowanie. Chcemy odejść od postawy wyłącznie krytycznej i ciągłego zwracania się ku przeszłości – na rzecz zwrotu ku przyszłości. Wybieramy formę manifestów, które kryją w sobie ogromny twórczy potencjał i nie ograniczają naszej wyobraźni.

 

W ramach cyklu zapraszamy do wygłoszenia autorskich manifestów gości zajmujących się na co dzień różnymi obszarami, które wydają się kluczowe z perspektywy myślenia o świecie przyszłości. Wśród gości pojawią się przedstawiciele i przedstawicielki takich dziedzin, jak filozofia, ekonomia, ekologia, sztuka czy historia. Nie zabraknie artystów, którzy zmierzą się z tym hasłem w artystyczny sposób – do współpracy zaprosiliśmy kolektyw Inside Job oraz ogłaszamy open call na realizację w tym temacie.

 

OPEN CALL: MANIFESTY PRZYSZŁOŚCI
Propozycję wydarzenia w ramach naboru Open Call: Manifesty Przyszłości może zgłosić każdy: organizacja pozarządowa, indywidualny twórca lub kolektyw. Wybrany projekt otrzyma finansowanie na działania w kwocie 5000 zł brutto. Zgłoszenia należy przesyłać na adres otwarty@pawilon.org. Czekamy na Wasze projekty do 15 kwietnia!

regulamin
wniosek [pdf]
wniosek [rtf]
wniosek [pages]
rider techniczny
plan Pawilonu
wyposażenie Pawilonu