Pawilon Otwarty

Definiujemy Pawilon Otwarty jako miejsce przestrzeni performatywnej – miejsce warsztatów, spotkań, projekcji filmowych, instalacji. W tym sensie jest autonomicznym dopełnieniem galerii sztuki współczesnej jako przestrzeni dla działań wymykających się ramom wystawy. Patrzymy na Pawilon przez ideę Pawilonu Otwartego, ideę miejsca słuchającego i reagującego poprzez współpracę. Mówimy tu o potrzebie wspierania i tworzenia nowych przestrzeni dla kultury – również nieinstytucjonalnej.

Udostępniamy przestrzeń Pawilonu doświadczonym podmiotom realizującym działania performatywne, dyskursywne, z zakresu sztuki dźwięku i sztuki wizualnej. Program Pawilon Otwarty adresowany jest do (preferowanie) doświadczonych podmiotów (osób indywidualnych, instytucji pozarządowych, kolektywów), które potrzebują przestrzeni do realizacji działań. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym na min. 60 dni przed planowanym wydarzeniem.

Pawilon Otwarty to:

  • bezpłatne udostępnienie przestrzeni Pawilonu
  • konsultacje produkcyjne
  • konsultacje komunikacyjne 

(w ramach programu nie zapewniamy realizacji wydarzeń).

Wniosek powinien zostać podpisany i załączony jako plik w formacie .pdf.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Wniosek [pdf]
Wniosek [rtf]
Wniosek [pages]
Regulamin
Plan Pawilonu
Wyposażenie Pawilonu

Dodatkowe informacje: otwarty@pawilon.org