2/06
g. 13:00 - 17:00
wstęp wolny

Pawilon Otwarty: Poznańska Parada Pokoleń

Dziadkowie, rodzice, dzieci – wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, stworzą Poznańską Paradę Pokoleń, która rozpocznie się odegranym w południe ukulele hejnałem z Wieży Ratuszowej na Starym Rynku. Barwny i rozśpiewany korowód wyru- szy do Pawilonu, gdzie będzie można wziąć udział m.in. w warsztatach tworzenia kosmetyków naturalnych,warsztatach gwary młodzieżowej dla seniorów, czy spotkać się z idolem młodzieży i gwiazdą Youtube'a – AdBusterem.

5/06
g. 18:00

Pawilon Otwarty: Kino w działaniu – Równość w edukacji

Kino w działaniu to inicjatywa, której celem jest prezentacja najlepszych zaan- gażowanych społecznie filmów krótkometrażowych połączona z żywą dyskusją z udziałem zaproszonych gości. Dobrane tematycznie produkcje z całego świata będą pretekstem do rozmowy uczestników pokazu oraz ekspertów z danej dziedziny. Projekt jest organizowany przez Fundację Ad Arte oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Partnerzy: Estrada Poznańska, Kino Muza, Pawilon.

6/06 g. 19:00,
7-8/06 g. 17:00 - 20:30,
09/06 g. 14:00 - 18:30
wstęp wolny

Calling Justice: Dyskusje, projekcje#5

W czasie sesji podsumowującej dotychczasowe spotkania zastanowimy się, jakiego rodzaju pojęciem i emocją jest sprawiedliwość. Odwołując się do tekstów, fragmen- tów audialnych czy obrazów, proponujemy myślenie na głos: czego poszukujemy w sprawiedliwości, jakie brzmienia nadajemy temu powracającemu postulatowi? Uczestnicy: Jacek i Katarzyna Adamas, Joanna Bednarek, prof. Przemysław Czapliński, prof. Nikita Dahwan, prof. Marina Grzinič, Aldona Kopkiewicz, Szczepan Kopyt, Wiktoria Kozioł, Bartosz Mroczkowski, Stanislaw Ruksza, Piotr Tkacz.

9/06
g. 20:00
bilety 35zł,
CIM, www.bilety24.pl

LAS: Author & Punisher, Trepaneringsritualen#304

Author & Punisher to eksperymentalny projekt konstruktora instrumentów Tristana Shone’a z Kalifornii, łączący doom metal z industrialem i dronami. Trepaneringsritualen po szwedzku oznacza „rytuał trepanacji” – to muzyka powolna, ciężka, bardzo cielesna i o rysie psychofizycznym.

11/06
g. 17:00 - 19:00

Pawilon Otwarty: Inicjatywa Żywa

bezpłatne zapisy: inicjatywa.zywa@gmail.com

Inicjatywa żywa to przestrzeń spotkań, która przez ruch, kontakt i improwizację, łączy osoby o różnych zdolnościach fizycznych, osoby z niepełnosprawnością i bez. Zajęcia prowadzone są techniką ‘contact improvisation’. Głównym pro- wadzącym jest Michał Przybyła – tancerz, instruktor tańca, choreograf oraz współprowadzącymi – artyści Polskiego Teatru Tańca.

12/06
g. 19:00
wstęp wolny

Nawzajem: Wir Spielen (We Play)#6

Spotkanie rozpoczyna wspólne czytanie tekstu Mary Ellen Solt „The Peoplemover – a demontration poem”, który stanowił bezpośrednią inspirację dla powstania „Wir Spielen”, kolażu wypowiedzi. Ta polifonia głosów stanie się przyczynkiem do dyskusji o różnych wymiarach słowa „my”. Co ono oznacza w perspektywie instytu- cji? Spotkanie w języku angielskim.

13/06
g. 19:00
wstęp wolny

Pola wiedzy: Białe skarpety i dziewięćdziesiąte#3

Spotkanie z dr Magdą Szcześniak – autorką książki „Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji”, w której bada i analizuje wizerunki „normalności” i fascy- nacji kulturą Zachodu charakterystyczne dla procesu transformacji lat 90-tych. Porozmawiamy o naśladowaniu zachodniego stylu życia, obrazach przestrzeni publicznej, czy białych skarpetach – wówczas synonimu obciachu – które dzisiaj wracają na polskie ulice i stają się często obiektem pożądania. Spotkanie poprowadzi Andrzej Pakuła.

14/06 | 26/06
g. 16:00 - 20:00
wstęp wolny

Pawilon Otwarty: spotkania kuglarskie

Fundacja Pro-Spin zajmuje się popularyzowaniem kuglarstwa i Nowego Cyrku. Spotkanie ma charakter otwarty i jest skierowane dla każdego, kto chce nauczyć się żonglerki i podstawowych elementów kuglarstwa. Treningowi przyświeca idea „od kuglarzy dla kuglarzy”, gdzie każdy uczestnik spotkania dzieli się swoimi rekwizytami oraz wiedzą z innymi.

18-23/06
g. 14:00 -20:00
wstęp wolny

Pawilon Otwarty: Malta Festival Poznań – OHNO COOPERATION, Lemm&Barkey

Twórcy OHNO COOPERATION to przedstawiciele dwóch pokoleń belgijskiego kolektywu Needcompany – Maarten Seghers i Jan Lauwers – pytają o rolę artysty i dzieła sztuki w społeczeństwie w wideo „THE OHNO COOPERATION CONVERSATIONS” i „Glory Hole”. „18 Videos” Lemm&Barkey to przedsięwzięcie artystek Lot Lemm i Grace Ellen Barkey, które tworzą z delikatnych materiałów – porcelany, tkanin, nici – histeryczne, zaskakujące figury wielkości człowieka. Prace audiowizualne są częścią programu Idiomu „Skok w wiarę” 28. edycji Malta Festival Poznań, którego kuratorami są przedstawiciele Needcompany.

30/06
g. 10:00 - 15:00
wstęp wolny

Pawilon Otwarty: Przytul Książkę

Twoje półki pełne są książek, które dawno przeczytałeś? Szukasz miejsca, gdzie zyskają drugie życie, a Ty zaopatrzysz się w nowe tytuły? Giełda książek i wymiany doświadczeń czytelniczych jest bezpłatna. Odwiedzający mają możliwość kupna, bądź wymiany wystawionych rzeczy (szczegóły: przytulksiazke@gmail.com). Na koniec wydarzenia odbędzie się losowanie książek niespodzianek.

30/06
g. 18:00 - 23: 00
wstęp wolny

Pawilon Otwarty: Perpetuum Mobile

Młodzi muzycy i promotorzy łączą siły podczas jednodniowego doświadczenia audiowizualnego, zrzeszając artystów głównie z Polski i Ukrainy. W programie wykłady dotyczące kierunków w sztuce, nowoczesnych technologii, filozofii i teorii muzyki. Głównym punktem jest prezentacja sceny eksperymentalnej, tanecznej i elektroakustycznej. Organizatorzy traktują muzykę jako odzwierciedlenie życia społecznego i politycznego, gdzie sztuka może okazać się sposobem na likwidację niepokojów w społeczeństwie.