przestrzeń

Pawilon to miejsce dedykowane spotkaniom, warsztatom, projekcjom filmowym, spektaklom i innym działaniom performatywnym. 

Przestrzeń Pawilonu to sala widowiskowa o powierzchni ponad 200 m2  oraz Project Room zajmujący 23 m2. Pomieszczenia są wyciemnione i wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji wydarzeń.

Informacje techniczne:

    Pawilon to przede wszystkim miejsce realizacji programu przygotowanego przez zespół kuratorski. Miejsce udostępniamy także twórcom indywidualnym oraz instytucjom samorządowym w ramach programów Pawilon Otwarty

    Wynajem przestrzeni: mail przestrzen@pawilon.org / tel. 501 749 873