Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w Pawilonie, ul. Ewangelicka 1, Poznań / Regulations for participation in the events taking place in the Pawilon, Ewangelicka 1, Poznań (eng below)

Drogi odbiorco i odbiorczyni kultury, biorąc udział w wydarzeniu realizowanym w Pawilonie deklarujesz niniejszym zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

§1

Niniejszy regulamin reguluje zasady użytkowania przestrzeni publicznej podczas wydarzeń, spotkań, inicjatyw kulturalnych itp. mających miejsce w Pawilonie.

§2

Osoba uczestnicząca w wydarzeniu niniejszym zobowiązana jest do:

○ w przypadku złego poczucia podczas wydarzenia z wystąpieniem objawów typu: gorączka, kaszel, duszności itp. zgłoszenia tego faktu organizatorom oraz do opuszczenia obiektu;

○ niewnoszenia na teren obiektu własnych napojów alkoholowych;

○ niepalenia na terenie obiektu.

Dear recipient of culture, by taking part in an event held in the Pawilon, you hereby declare that you have read the regulations and accept them.

§1

These regulations regulate the use of public space during events, meetings, cultural initiatives, etc. taking place in the Pawilon.

§2

The participant of the event is hereby obliged to:

○ in case of feeling unwell during the event with symptoms such as: fever, coughing, dyspnoea, etc., report this fact to the organizers and to leave the facility;

○ not bringing their own alcoholic beverages into the facility;

○ not smoking inside the building.