Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Deklaracja dostępności

Jako instytucja bierzemy pełną odpowiedzialność za budowanie dostępności kultury dla różnych grup odbiorców_czyń. Widzimy potrzebę kultury włączającej, inkluzywnej, szanującej i wrażliwej na społeczną różnorodność. Projektując i organizując nasze działania bierzemy pod uwagę wielość potrzeb. Praca nad dostępnością jest ciągłym procesem, często składa się z drobnych zmian, które stale wprowadzamy. Naszą misją jest budować instytucję, która jest odpowiedzialna społecznie, zadanie to traktujemy niezwykle poważnie.

Poniżej zamieszczamy Deklarację Dostępności.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Niedostępności i wyłączenia:
→ W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie są tłumaczone na Polski Język Migowy, bądź zawierają napisy.
→ Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
→ Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy, telefon kontaktowy lub przez media społecznościowe (Facebook, Instagram). Potrzebne dane znajdziesz w zakładce “kontakt” na naszej stronie internetowej.
→ Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
→ Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo.
→ Nie zastosowano etykiet bądź nie są one opisane.
→ Większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych. Pracujemy nad tym, wszystkie nowe zdjęcia publikowane na naszej stronie zawierają opisy alternatywne. Archiwalne obrazy zostaną sukcesywnie uzupełniane.
→ Nieliczne zdjęcia i multimedia posiadają audiodeskrypcję.
→ Brak mapy.
→ Brak dostępnych dokumentów tekstowych, kalkulacyjnych i graficznych opublikowanych przed dniem 28.03.2021.

Przygotowanie Deklaracji Dostępności:
Data sporządzenia: 1.02.2018
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu Deklaracji: 25.03.2024

Skróty klawiaturowe:
Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Zauważyxxś na tej stronie internetowej problemy, które wynikają z niespełniania wymogów dostępności cyfrowej?
Napisz do nas!

Osoba kontaktowa: Dagmara Torłop
Adres e-mail: komunikacja@pawilon.org
Numer telefonu: +48 501 749 873

Chcesz złożyć wniosek o udostępnienie treści niedostępnej lub zgłosić zapotrzebowanie na zapewnienie dodatkowej formy dostępności?

Osoba kontaktowa: Karolina Czarnecka
Adres e-mail: info@pawilon.org
Numer telefonu: +48 789 192 492

Opisz nam na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy!

Obsługa wniosków:
Droga osobo widzowska, masz pełne prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej. W tym udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu — np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, czy opisanie zawartości elementu, który nie zawiera audiodeskrypcji. Wniosek powinien zawierać twoje dane oraz wskazanie treści niespełniającej wymogów dostępności. Prosimy też o uwzględnienie dogodnego sposobu przedstawienia potrzebnej informacji. Odpowiemy na twój wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku. Jeśli ten termin będzie dla nas za krótki, poinformujemy Cię o tym oraz wyznaczymy nowy termin, w którym poprawimy zgłoszone błędy, nie później niż w ciągu 2 miesięcy. W przypadku, gdy nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności architektonicznej

adres: Pawilon, ul. Ewangelicka 1
→ Lokalizacja przy wejściu do Parku Starego Koryta Warty
→ Dojazd komunikacją miejską: pobliskie przystanki Małe Garbary, Wielka, Plac Bernardyński, Małe Garbary
→ Stacje rowerów miejskich: Ewangelicka, Mostowa, Kozia
→ Parking: ZDM Chwaliszewo

dostępność względem osób z niepełnosprawnościami:
→ Pawilon jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
→ Dostępna toaleta znajduje do lewej stronie od wejścia do budynku, ok. 20 metrów od wejścia. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z poruszających się na wózkach inwalidzkich.
→ Budynek NIE jest wyposażony w pętle indukcyjne.
→ Oferujemy możliwość zorganizowania oprowadzania po budynku z osobą posługującą się PJM. (prosimy o kontakt mailowy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych na adres info@pawilon.org).
→ Możliwy wstęp z psem asystującym.