Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Polityka prywatności serwisu www.pawilon.org

Klauzula informacyjna

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ z siedzibą w POZNANIU, Stary Rynek 6, 61-772 Poznań, NIP 7781029018 REGON 00027802. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: nr +48 61 852 95 02 faxu: +48 61 852 95 01 oraz poczty e-mail: arsenal@arsenal.art.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.arsenal.art.pl.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych:

1.Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.
2.Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.
3.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów ekspozycyjnych, wydawniczych, edukacyjnych.
4.Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe).
5.Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie obiektu (monitoring wizyjny).
6.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.
7.Świadczenie usług oferowanych w sklepie.
8.Przekazywanie nowych informacji, newslettery, informacje o wydarzeniach czy innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię interesować.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy podmiotami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie obiektu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być wymogiem koniecznym do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

1.Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
2.Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń.
3.Placówki naukowe i badawcze.
4.Placówki edukacyjne.
5.Podmioty wykonujące usługi audytu.
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów oraz zgodnie z wewnętrznie opracowanymi procedurami, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Informujemy również, iż jesteśmy współadministartorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej, a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook – prywatność.

Regulamin serwisu

Serwis www.pawilon.org realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis pawilon.org. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Polityka plików “cookies” serwisu www.pawilon.org

1.Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
4.możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
5.dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
9.Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
10.Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
GoogleChrome:
support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Regulamin newstlettera

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Pawilon – Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu

1.Newsletter jest wysyłany na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Pawilonu – Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – w tym wernisaże wystaw, działania edukacyjne, wykłady itp.
2.Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.
3.Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego bądź zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres arsenal@arsenal.art.pl
4.Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.
5.Pawilon – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim.

Pawilon – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.