Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Forum Przyszłości

 
 
 
 
 

Pytanie o przyszłość jest dzisiaj jedną z najbardziej palących kwestii dyskutowanych zarówno w świecie sztuki, jak i debacie publicznej. Pojawia się w kontekście zmian zachodzących w krajobrazie współczesnego świata, począwszy od kryzysu demokracji liberalnej, rosnącej roli technologii w naszym życiu, kwestii równości, aż po wyzwania związane ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Można patrzeć na wyzwania przyszłości z lękiem – co staje się pożywką dla ruchów populistycznych i skrajnych; można też podejść do tego pytania z nadzieją na możliwość budowania nowego, lepszego świata.
 
Kończąc rok „Manifestów przyszłości” zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Przyszłości: przestrzeni eksperymentowania, projektowania, krytycznego namysłu, uważności w działaniu.
 
Forum przyszłości to spotkania i rozmowy, podczas których postaramy wypracować się sposoby własnego współtworzenia przyszłości. Podczas eksperymentalnych warsztatów „Platforms are, what platforms do” z Grupą Roboczą postaramy się zmapować i wyobrazić sobie kształowanie ekosystemów plaftorm kultury. O harmonii, (nie)równowadze, stabilizacji i projektowaniu przyszłości porozmawiamy podczas spotkania „Radical balance!” współorganizowanego z Instytutem Socjologii UAM. Forum zakończymy powrotem do przeszłości, od której nie możemy się (jeszcze!) uwolnić i rozmową z Iwoną Kurz wokół wydanego w wydawnictwie Krytyki Politycznej raportu „Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa. Raport z »dobrej zmiany« w kulturze”.
 
 
PROGRAM:
 
 
• PLATFORMS ARE WHAT PLATFORMS DO
Warsztaty: 6/12, g. 12.30-15.00, 7.12, g. 9.00-11.30.
prowadzenie: Grupa Robocza (Kraków)
Warsztaty z mapowania ekosystemu i kształtowania platformy.
• zapisy: edukacja@pawilon.org / ilość miejsc ograniczona!
 
Przyjmując za punkt wyjścia obowiązujący powszechnie model platformowy, który jest głównym paradygmatem gospodarki opartej na wiedzy, zaprojektujemy sieć relacji pomiędzy odbiorcami a wytwórcami sztuki. W tym celu nakreślimy autonomiczną przestrzeń komunikacji i wyznaczymy niezależne kanały, które sprawnie wykorzystywane, staną się źródłem przepływu wartości w całym ekosystemie. Końcowym etapem warsztatów będzie próba określenia kształtu i dynamiki rozwoju platformy jako nowego miejsca dla kultury.
 
więcej o Grupie Roboczej: http://grupa.robocza.org/
 
 
• RADICAL BALANCE!
7/12, g. 15.00
• wstęp wolny!
 
Czy możliwe jest dziś utrzymywanie równowagi? Czy możemy ją utrzymać w świecie, który nieustannie nas z niej wytrąca przez swoje niekonsekwencje, zaburzenia rozwojowe, nierówności, mody i wirusowe trendy konsumpcyjne? Jak w sytuacji niestabilności zachowują się jednostki i zbiorowości? Punktem wyjścia dla spotkania jest idea wielogłosowej refleksji nad praktykami utrzymywania (nie)równowagi. Wyobrażamy sobie, że ich obserwacja może pomóc lepiej rozumieć to, w jaki sposób kształtuje się nie tylko nasza współczesność ale również przyszłość. Proces mediowania pomiędzy równowagą a jej brakiem nie jest przecież przypisany do jednej dziedziny życia – to w nim właśnie wyraża się istota wszystkiego, co żyje. Podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi z pola szeroko rozumianych sztuk oraz nauk społecznych i humanistycznych będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o przyszłość utrzymywania równowagi, przyglądając się jej z różnych perspektyw. Pomysł na dyskusję związany jest z książką „Błędnik: Utrzymując równowagę” (red. Marek Krajewski, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Wydawnictwo Bęc Zmiana 2018). Spotkanie poprowadzi Zofia Małkowicz-Daszkowska z Wydziału Socjologii UAM.
 
 

• POWRÓT CENTRALI, PAŃSTWOWCY WYKLĘCI I KASA. SPOTKANIE Z IWONĄ KURZ.
7/12, g. 17.30
• wstęp wolny!
 
O konstruowaniu przyszłości, powrocie romantyzmu, pragnieniu normalności (i pytaniu: czym owa „normalność” jest?) będziemy rozmawiać z prof. Iwoną Kurz – autorką wydanego w tym roku w wydawnictwie Krytyki Politycznej raportu „Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa. Raport z »dobrej zmiany« w kulturze”
Rozmowę poprowadzi Andrzej Pakuła.