Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

BUNT KWIATÓW #1: Jak protestuje młode pokolenie?

15:00

Dlaczego walka o „wolne sądy” nie była w stanie wyprowadzić na ulice tłumów tak licznych, jak te, które protestowały w obronie prawa do kontrolowania własnego ciała? Na ile kliktywizm wpływa na przemiany społeczne? Dlaczego straszenie „powrotem do PRL-u” nie ma już dziś sensu?
W pierwszym odcinku Buntu Kwiatów przyglądamy się strategiom protestu, internetowemu aktywizmowi, językom sprzeciwu i roli technologii w formowaniu się nowego pokolenia społeczeństwa obywatelskiego.
 
Prowadzenie: Dominika Sitnicka / oko.press
Udział biorą: dr Joanna K. Malinowska (aktywistka, filozofka / Wydział Filozoficzny UAM), Jędrzej Nowicki (fotograf, dziennikarz), dr hab. prof. UAM Magdalena Kamińska (badaczka cyberkultury, archeologii i genologii mediów audiowizualnych / Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM)
 
dr Joanna K. Malinowska pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Filozoficznym (Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki). Zajmuje się filozofią neuronauki, filozofią medycyny, epistemologią ewolucyjną, bioetyką i robotyką społeczną. Jej teksty publikowane są w najważniejszych czasopismach naukowych. Współpracowała ze School of Form oraz Chongqing Technology and Business University. Wystawiała swoje prace np. na Biennale Sztuki Współczesnej Wro. Jest feministką i antyfaszystką.
 
Jędrzej Nowicki: fotograf dokumentalista. W swojej pracy koncentruje się na problemach wykluczenia społecznego, praw człowieka, solidarności i niesprawiedliwości społecznej, a także na kwestiach środowiskowych. Dobrze zna region Europy Środkowej i Wschodniej. Fotografował również na Bliskim Wschodzie. Przez ostatnie 7 lat współpracował głównie z Gazetą Wyborczą, dla której relacjonował wszystkie najważniejsze wydarzenia w Polsce. Jego zdjęcia były publikowane w najważniejszych polskich czasopismach (Newsweek, Polityka, Tygodnik Powszechny), a także za granicą (The Sunday Times Magazine, The Wall Street Journal).
 
dr hab. prof. UAM Magdalena Kamińska pracuje w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Jej zainteresowania naukowe to cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych.
Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz sześciu monografii: Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Cultural Theory and History: Innovation Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy i Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Publikowała artykuły między innymi w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Popularnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Człowieku i Społeczeństwie”, „Transformacjach”, „Panoptikum”, „Zeszytach Artystycznych”.