Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?

12:00

W trakcie warsztatu skonstruowanego wokół materiałów oraz narzędzi zgromadzonych w publikacji „Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?” zastanowimy się nad tym, co kryje się pod pojęciami „faszyzmu”. Ideologia, emocje, przekonania, tożsamość? Kim jest Inny, a kim jest Obcy? Czy jest poczucie przynależności, a czym dopasowania? Wspólnie opracujemy autorski graficzny narzędziownik, który wykorzystamy do komunikacji i rozmowy o naszych wartościach.

Publikacja „Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?” posłuży edukatorom, pracownikom instytucji kultury i artystom jako zasób wiedzy i narzędzie budowania języka reagowania na coraz powszechniejsze przejawy przemocowych, wykluczających, (neo)faszystowskich i alt–prawicowych praktyk oraz dyskursów. Jej celem jest przekazanie czytelnikom i czytelniczkom wiedzy oraz szeregu praktycznych narzędzi (edukacyjnych, dyskursywnych, twórczych, prawnych) pozwalających odpowiedzieć na przejawy tego rodzaju postaw, wypowiedzi i zachowań w najbliższym otoczeniu – zawodowym, społecznym, rodzinnym czy instytucjonalnym. 

Publikacja tworzona jest przez Biuro Usług Postartystycznych, czyli jednostkę funkcjonującą w ramach struktury Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, której celem jest wspieranie działaniami artystycznymi ruchów społecznych i politycznych oraz wzmacnianie twórczą wyobraźnią różnych form aktywizmu.


Prowadząca:

ANIA OWSIANY — artystka, edukatorka, trenerka. Uczy twórczości, sztuki współczesnej oraz szkoli z odwagi. Korzysta ze sztuki i boksu jako narzędzi pracy z ludźmi.


Warsztat jest skierowany przede wszystkim do osób pracujących w instytucjach kultury oraz ich współpracowniczek i współpracowników –edukatorów/edukatorek, artystów/artystek, badaczy/badeczek, osób pracujących z publicznością. Warsztat przeznaczony jest dla grupy liczącej 15–20 osób i potrwa około 3 g. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Usług Postartystycznych oraz Fundacja Bęc Zmiana.


Zapisy przyjmujemy do 22 marca pod adresem: komunikacja@pawilon.org.


Projekt „Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Grafika: Małgorzata Mycek