Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Naucz ją języka. Eпізод 1. Падрыхтоўка. Olha Hryhorash, Ula Kijak, Alena Varaksa | Pawilon Otwarty Mikrogranty

19:00

Czy naszą tożsamość określa ktoś z zewnątrz, czy możemy ją sobie wybrać same? Czy może trzeba ją zdobyć, zasłużyć na nią, zdać jakiś test? Czy wyznacza ją miejsce urodzenia, język, którym się posługujemy, dokumenty, które ktoś nam przyznał?

Kiedy Alena starała się o Kartę Pobytu, miała już urzędowo potwierdzone posiadanie polskich korzeni, ale i tak musiała zdać specyficzny egzamin na Polkę.


– Zaśpiewaj trzecią zwrotkę hymnu Polski.

– Czy jesteś katoliczką?

– Jakie znasz polskie książki?

– Opowiedz o ważnym dla Polski historycznym wydarzeniu.

– Jakie mamy w Polsce święta?


Czy Ula zdałaby ten egzamin?

Trzy kobiety – z Ukrainy, Polski i Białorusi wchodzą do zaczerpniętej z „Niekończącej się historii” Michaela Ende Świątynia Tysiąca Drzwi. Można z niej dojść do każdego miejsca, ale trzeba najpierw wiedzieć, dokąd się chce dotrzeć.

Jest w Fantazjanie takie miejsce, które prowadzi wszędzie i do którego zewsząd można dotrzeć. To miejsce jest zwane Świątynią Tysiąca Drzwi. Nikt nie widział jej nigdy z zewnątrz, bo nie ma ona żadnej zewnętrzności. Wnętrze natomiast stanowi labirynt drzwi. Kto chce ją poznać, musi mieć odwagę zapuścić się w ten labirynt.

(Niekończąca się historia, M. Ende)

Kto stamtąd wyjdzie? Dokąd dotrze? I z jakimi dokumentami?


Naucz ją języka” to swoisty serial performatywny, realizowany w życiu i na scenie, odcinek po odcinku. Początkowo był prowokacyjnym, a jednocześnie głęboko intymnym portretem dwóch poznańskich artystek: Olhi Hryhorash z Ukrainy i Uli Kijak z Polski. Obecnie, już w trakcie jego trwania, dołączyła do nich Alena Varaksa z Białorusi. 24 listopada 2023 w Pawilonie będzie miał premierę pierwszy odcinek.

Od jesieni 2022 roku Olha uczy Ulę języka ukraińskiego – od podstaw, od alfabetu, od poszukiwania w aparacie mowy zupełnie innego wydobywania dźwięków. Wspólnie postawiły Polkę w sytuacji językowej i edukacyjnej, w której znajdują się setki tysięcy Ukrainek i Białorusinek. Jednak nauczanie Polki ukraińskiego to tylko namiastka – Ula jest przecież u siebie. Czy na pewno? Łączy ją państwowość zarówno z ludźmi, którzy nieustannie pomagają osobom uchodźczym, jak i z tymi, którzy wciąż krzyczą o “ukrainizacji Polski”. Więc Ula się ukrainizuje, Olha jej pomaga – a może to Olha ukrainizuje Ulę? A Alena to nagrywa, montuje i dołącza ze swoją perspektywą osoby, dla której zarówno język polski, jak i ukraiński, są obce, choć obu się uczy i potrafi w obu wystąpić na scenie. Olha i Alena są w Polsce od wielu lat, czy więc też są “u siebie”?


Pilot projektu, „Eпізод 0”, zaprezentowany 29.12.2022 w Baraku Kultury w Poznaniu miał formę grupowej lekcji ukraińskiego oraz performatywnego artist talk, pokazywał dwie kobiety w kryzysie, które odnajdowały nadzieję we wspólnych zmaganiach językowych i poszukiwaniu bardzo odmiennych korzeni. Został sfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania.


BY

“Naucz ją języka” (навучы яе мовы) – гэта своеасаблівы перфарматыўны серыял, рэалізаваны ў жыцці і на сцэне, эпізод за эпізодам. Першапачаткова гэта быў правакацыйны, але ў той жа час глыбока інтымны партрэт двух познаньскіх мастачак: Ольга Грыгораш з Украіны і Улі Кіяк з Польшчы. Цяпер да іх далучылася Алена Варакса з Беларусі. 24 лістапада 2023 года ў Павільоне (Pawilon) адбудзецца прэм’ера эпізоду 1.

З восені 2022 года Ольга выкладае Улі ўкраінскую мову –  з нуля, з алфавіту, з пошуку ў апараце мовы зусім іншага спосабу здабывання гукаў. Разам яны паставілі польку ў моўную і адукацыйную сітуацыю, у якой знаходзяцца сотні тысяч украінак і беларусак у Польшчы. Зрэшты, вучыць польку ўкраінскай мове – гэта дробная частка гэтых абставін – бо Уля, аднак, знаходзіцца дома. Але ці напэўна? Яе аб’ядноўвае грамадзянства як з людзьмі, якія ўвесь час дапамагаюць уцекачам, так і з тымі, хто працягвае крычаць пра “украінізацыю Польшчы”. Такім чынам, Уля ўкраінізуецца, Ольга ёй дапамагае –  а можа, гэта Ольга ўкраінізуе Улю? А Алена гэта запісвае на відэо, мантуе і далучаецца са сваёй перспектывай чалавека, для якога і польская, і ўкраінская мовы чужыя, хоць яна вучыць обе і можа выступаць на сцэне на абодзьвух гэтых мовах. Ольга і Алена ўжо шмат гадоў знаходзяцца ў Польшчы, ці яны таксама “ў сябе”?


Пілот праекта “Eпізод 0”, прадстаўлены 29.12.2022 у Бараку Культуры (Barak Kultury) ў Познані, меў форму групавога ўрока ўкраінскай мовы і перфарматыўнага artist talk, паказаў дзвюх жанчын у крызісе, якія знайшлі надзею ў агульным моўным змаганні і пошуку цалкам розных каранёў. Праект фінансаваўся за кошт бюджэтных сродкаў горада Познані.


UA

“Навчи її мови” – це своєрідний перформативний серіал, створений у реальному житті та на сцені, епізод за епізодом. Спочатку це був провокативний і водночас глибоко інтимний портрет двох артистек з Познані: Ольги Григораш з України та Ули Кіяк з Польщі. Зараз, вже в розпалі роботи, до них приєдналася Алена Варакса з Білорусі. Прем’єра першої серії відбудеться 24 листопада 2023 року в Павільйоні.


З осені 2022 року Ольга навчає Улю української мови – з азів, з абетки, з пошуку зовсім іншого звукоутворення в мовному апараті. Разом вони поставили польку в мовно-освітню ситуацію, в якій перебувають сотні тисяч українок і білорусок. Втім, викладання української мови для польки, це тільки верхівка айсберга – Уля, зрештою, „у себе”. Справді? Вона ділить державність і з тими, хто постійно допомагає біженцям, і з тими, хто продовжує кричати про “українізацію Польщі”. Тож Ула українізується, Ольга їй допомагає – чи, може, це Ольга українізує Улю? А Алена записує це, монтує і долучається зі своєю перспективою людини, для якої і польська, і українська мови є чужими, хоча вона вивчає обидві і може виступати на сцені обома мовами. Ольга та Алена вже багато років живуть у Польщі, тож вони теж “у себе”?


Wstęp bezpłatny


Reżyseria światła: Michał Mądroszyk
Montaż dźwięku / współpraca scenograficzna: Nikita Dobrynin
Głos z offu: Andrzej Szubski
Konsultacja merytoryczna: dr Robert Rydzewski
Wykorzystana muzyka: The Ting Tings, Jacques de Chiffon, The Who, Astrud Gilberto, Amanda Palmer, Queen, Gloria Gaynor
Specjalne podziękowania: Jakub Papuga, Mary Rumi, rodziny twórczyń
Koporducent wydarzenia: Pawilon
Wydarzenie realizowane w ramach projektu: Pawilon Otwarty | Mikrogranty