Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

NOWE ŻYCIE | Epidemia jako zmiana, czyli co to znaczy infekować

18:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajdujemy się w centrum eksperymentu na skalę planetarną – jednocześnie, w uprzywilejowanej części, będąc zamknięci w (coraz ciaśniejszych) miejscach kwarantanny.
 
Podczas spotkania z Bartoszem Mroczkowskim podejmiemy próbę rozpoznania obecnej sytuacji z perspektywy teorii i praktyki afektów. Każdy tryb stawania się stanowi powiązanie różnych przepływów afektów, czyli nowe sposoby cielesnych przekształceń: długotrwałe przebywanie w izolacji powoduje wytwarzanie się nowych rodzajów nawyków, praktyka różnych form higieny wyczula nas na postrzeganie innych bodźców. Jak więc zmienia się kontakt z różnymi przestrzeniami, przedmiotami (klamki, ściany, poręcze, itp.)? Czym jest i czy możliwe jest „stawanie się (z) wirusem”? Jak zmienia się postrzeganie zarażania (w tym: zarażania informacją oraz silnymi, afektywnymi komunikatami wizualnymi)? I wreszcie – jaka jest relacja pomiędzy kryzysem epidemiologicznym i wytworzeniem się potencjalności dla nowych rodzajów przekształceń?
 
Wykład poprowadzi Bartosz Mroczkowski. Transmisja na facebookowym profilu Pawilonu.
 
Bartosz Mroczkowski – doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu we współpracy z Moniką Bakke (2013). Absolwent kierunku filozofia w IF UMK w Toruniu (2011): praca dyplomowa Anty-psychiatria: filozofia i praktyka. Założyciel fundacji i redaktor portalu internetowego „Machina Myśli” (2017). Razem z Krystyną Lamą Szydłowską organizował transdyscyplinarne warsztaty Praktyka kształtowania wiedzy w ruchu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się (Gilleus Deleuze i Felix Guattari), życia w ogóle (zoe), posthumanizmu, feministycznych teorii krytycznych, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych. Współdziała z Fundacją Sens Ruchu (2015), z którą organizował między innymi: cykle warsztatowe Micropolitics and Affects. Collaborative choreographic practices & morning reading sessions; PRZEPŁYWY: myślenie jest ruchem, ruch jest myśleniem oraz Nowe światy: środowiska-wspólnoty-społeczności. Publikował w „Praktyce Teoretycznej”, „Machinie Myśli”, „eCzasKultury” oraz serii naukowej „Scripta” IFK UW.