Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

OTWIERAMY PAWILON – DRUGI SEZON | Pola Wiedzy: Uciec z konserwatywnego krajobrazu #4

19:00

Otwieramy Pawilon na Drugi Sezon! Wracamy z nowym programem kuratorskim, wydarzeniami Pawilonu Otwartego, koncertami, projekcjami filmów, warsztatami, spotkaniami i dyskusjami o zmieniającej się wokół nas przestrzeni i trzydniowym programem Otwarcia.
 
Wstęp wolny!
 
Książka „Obrazy wychodzą na ulice” opisywała dominujący model kultury wizualnej we współczesnej Polsce jako zgodne sprzężenie obrazów narodowo-religijnych i rynkowych: układ dążący do wizualnego monopolu, wykluczający wszelkie inne obrazy i coraz silniej naturalizujący się w polu widzenia.
 
Podczas spotkania postaramy się dokonać aktualizacji tego rozpoznania, między innymi na przykładzie najnowszej odsłony sporu o pomniki: niszczone, stawiane, wysmiewane i te dopiero planowane. Jednocześnie zapytamy o najnowsze wizualne punkty oporu, obrazy i gesty na obrazach obiecujące przełamanie dominacji fetyszyzmu towarowego, nacjonalistycznego totemizmu i idolatrii. Gdzie poszukiwać dziś zalążków wizualnego języka rewolucyjnego? Z jakich obrazów budować kontrwizualność?
 

dr Łukasz Zeremba
 
Badacz wizualności, tłumacz. Wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teoriami kultury wizualnej i metodologią badań wizualnych. Publikował w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Invisible Culture”, „Dialogu”, „Kulturze Popularnej” i na „Dwutygodnik.com”. Laureat Stypendium FNP START 2012 i START 2013 i stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016 – 2019. Współtłumacz książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji (2009), tłumacz książki W.J.T. Mitchella Czego chcą obrazy? (2013) i Nicholasa Mirzoeffa, Jak zobaczyć świat(2016) oraz wielu innych tekstów z kultury wizualnej. Współredaktor podręcznika akademickiego „Antropologia kultury wizualnej” (2012). Zrealizował grant NCN Preludium „Współczesne oblicza ikonoklazmu”. Jego książka Obrazy wychodzą na ulice ukazała się nakładem wyd. Bęc Zmiana w serii współtworzonej z IKP UW.
 

O książce:

 
Obrazy wychodzą na ulice to próba rekonstrukcji dominującego porządku wizualnego dokonana w oparciu o analizę konfliktów o obrazy: usuwania pomników około 1989 roku, ataków na sztukę w galeriach około roku 2000 i sporu o „śmietnik wizualny” w jego najnowszej odsłonie. W momentach sporów o obrazy ujawnia się wielość opinii o nich – na co dzień niewypowiadanych, przeoczanych lub znaturalizowanych.
 
W najnowszej książce w serii wizualnej Fundacji Bęc Zmiana i Instytutu Kultury Polskiej UW Łukasz Zaremba wykorzystuje perspektywę studiów nad kulturą wizualną, by opowiedzieć o nieoczywistych formach zapełniających dziś polskie ulice: o bilbordach przekształcających się w krajobrazy, o świętych obrazkach zamieniających się w dzieła sztuki i ponownie w święte obrazki, o pomnikach zmieniających się w bilbordy, a także o obrazach tych pomników.

 

Kurator programu: Andrzej Pakuła.