Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Pawilon Otwarty: Rozmowa o dyskryminacji | Patryk Moszka

Wykład rozpoczyna wydarzenia z projektu Jeszcze Polska… w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska. Celem wykładu jest edukacja o podstawowych mechanizmach dyskryminacji i wskazanie pól nierówności społecznej, aby dać szansę uczestnikom i uczestniczkom uzupełnienia wiedzy i nabycia kompetencji językowych w tym zakresie. Zapraszamy przede wszystkim osoby pracujące w obszarze edukacji, aby dać im narzędzia do pracy nad tworzeniem bezpiecznej przestrzeni w placówkach oświaty. Wykład będzie mieć formę doświadczalną wykorzystującą uczucie wykluczenia.


Patryk Moszka (on/jemu) – obecnie pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, działacz społeczny, edukator antydyskryminacyjny i trener antyprzemocowy w metodzie SZTAMA, prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla osób w każdym wieku. Z wykształcenia pracownik socjalny, zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych.


Festiwal Nowa Siła Kuratorska organizowany jest od 2010 roku przez osoby studiujące specjalizację „Interdyscyplinarne projekty kuratorskie” prowadzonej przez dr Agatę Siwiak w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem Festiwalu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenie Wspólne.


„Jeszcze Polska…” to projekt, który ma uwrażliwiać, otwierać i pokazywać, że różnorodność jest czymś pięknym. Nie zgadzamy się na wykluczenie – chcemy przeciwstawić się systemowej i indywidualnej dyskryminacji, której doświadczają osoby niewpisujące się w obowiązującą normę. Uważamy, że współcześnie musimy oddać głos tym, którzy, żyjąc w Polsce, każdego dnia czują niepokój i postarać się zmienić tę agresywną, przemocową rzeczywistość. „Jeszcze Polska…” to nasz manifest, wizja bezpiecznej i otwartej przestrzeni, do której zapraszamy Was wszystkich_e.