Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Reedukacja. Edukacja w czasach kryzysu

Anachroniczny system edukacji w Polsce nie tylko nie odpowiada na indywidualne potrzeby jego podopiecznych, ale i od lat nie przygotowuje nas do świadomego, empatycznego życia w świecie globalnych współzależności. Nierzadko dopiero porzucając dyscyplinujące szkolne mury, rozpoczynamy proces oduczania się schematów i hierarchii, wtłaczanych nam przez powszechny system nauczania, a utrwalanych przez mainstreamowe media. Odrzucanie patriarchalnych kanonów i stereotypów, odkrywanie historii grup mniejszościowych, osób marginalizowanych i uciszanych to kroki niezbędne do budowania równościowego społeczeństwa – na ich stawianie ciągle brakuje jednak miejsca. Dlatego rola oddolnej, pozasystemowej i alternatywnej (re)edukacji wzrasta, zwłaszcza w obliczu kolejnych uwsteczniających reform i narastających globalnych kryzysów.
Wzmożone aktualnie protesty w obronie autonomii szkół i przeciwko fundamentalistycznym zapędom, nie dotykają jednak tych głębszych, systemowych problemów. Coraz częściej i głośniej swoją niezgodę wyrażają młode osoby, domagające się rzetelnej edukacji klimatycznej, seksualnej i równościowej, a dla których przestrzeniami do dzielenia się wiedzą są uliczne protesty lub media społecznościowe. Pokoleniowa niepewność przyszłości związana z kryzysem klimatycznym wywołuje narastający bunt przeciwko całemu modelowi nauczania, który nie daje poczucia bezpieczeństwa, nie jest w stanie zapewnić ani odpowiedniej wiedzy, ani kompetencji potrzebnych do wspólnotowego powstrzymania katastrofy i zmiany społecznej na rzecz planetarnej troski i sprawiedliwości.
 
Osoby uczestniczące:
Paulina Rogowicz – ur. w 1991 r, absolwentka Ochrony Środowiska na UP we Wrocławiu, od 2014 r. związana z nurtem edukacji alternatywnej w Polsce, od 2016 r. prezeska Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny, od 2021 r. dyrektorka Niepublicznego Przedszkola “Na bosaka”, którego program inspiruje się założeniami leśnych przedszkoli oraz holistycznego podejścia do dzieci, pracowała jako streetworkera ze społecznością romską; działa na rzecz dobrej edukacji oraz równościowego traktowania dzieci i młodzież; przekonana o tym, że na przyszłość planety będą mieć największy wpływ obecne pokolenia dzieci i młodzieży, dlatego za priorytetowe uważa dbanie o ich dobrostan i przyjazną przestrzeń do rozwoju.
 
Bartłomiej Rydzewski – pedagog ulicy w Grupie Animacji Społecznej „Rezerwat” pracującej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. W ramach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Kolektywu „Rozbrat” działał ze społecznością Romów pochodzenia rumuńskiego m.in. współprowadząc i organizując warsztaty dla dzieci. W przeszłości asystent edukacji romskiej w szkole podstawowej. Uczestnik Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany.
 
Rafał Jakubowicz – urodzony w 1974 roku. Absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Neofilologii (specjalność: hebraistyka) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
 
„Reedukacja” to kolejne spotkanie z cyklu „Przesilenia”, w którym przyglądamy się aktualnym przemianom społeczno-kulturowym, reakcjom na kryzys klimatyczny i powiązanym z nim problemami, buntowi młodszych pokoleń przeciwko tradycyjnym wartościom i normom.
Cykl kuratoruje Aleksandra Polerowicz: kuratorka, aktywistka, pracownica kultury, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Członkini mniej lub bardziej tymczasowych kolektywów feministycznych, ekologiczno-klimatycznych, artystycznych. Działała z Obozem dla Klimatu i Zieloną Falą. Lubi kule, najbardziej ziemską.
 
Wydarzenie bezpłatne. Bezpieczeństwo i regulamin uczestnictwa znajdują się pod linkiem http://bit.ly/regulamin_pawilon. Forma przeprowadzenia wydarzenia jest uzależniona od bieżących rozporządzeń związanych z sytuacją pandemiczną. Szczegółowe informacje i aktualizacje będą pojawiać się w mediach społecznościowych Pawilonu oraz na stronie internetowej www.pawilon.org.