Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Resilience | Infrastruktura, ciało, kryzys

Podczas spotkania będziemy próbować odnaleźć i nazwać materialne elementy, z których „składa się” pandemia. Jak zmieniają to, co wydawało nam się do tej pory stabilne? W jaki sposób współkształtują one nową praktykę społeczną i wpływają na nasze zachowania?
Będziemy też zastanawiać się nad funkcjonowaniem ciała w pandemii w kontekście zarówno władzy politycznej jak i technologicznej. Zastanowimy się nad rozwiązaniami wypracowanymi w odpowiedzi na kryzys pandemiczny w obszarze technologii i infrastruktury. Spróbujemy uchwycić ich kontekst historyczny i polityczny. Przeanalizujemy proces defragmentaryzowania ciała na potrzeby nowej praktyki społecznej oraz to, co dzieje się z ciałem w przestrzeni wirtualnej, do której przeniesiona została duża część rzeczywistości.
Tematem naszego spotkania będzie też to, jak ciało (ciała) są współkształtowane przez pandemiczną infrastrukturę. Tym samym zbadamy ramy hegemonii epidemicznej, której poddawane jest ciało jako indywidualna jednostka oraz zbiór ciał jako kolektyw obarczony cechami politycznymi i społecznymi.
Kolejnym krokiem będzie namysł nad potencjalnymi działaniami kontrhegemonicznym: w jaki sposób zachowywać podmiotowość w ramach obowiązującej nowej rzeczywistości, nie popadając jednocześnie w arogancję naukową lub fałszywie rozumiane poczucie odebranej wolności? Czy podmiotowość oznaczać będzie wolność osobistą?
Będziemy pracować na konkretnych przypadkach z zakresu codziennego życia, stosując do każdego z tych przypadków podobny schemat metodologiczny.
Teksty (oraz lektury dodatkowe dla zainteresowanych) zostaną wysłane mailowo przy odpowiedzi na zgłoszenia.
 
Zapisy: komunikacja@pawilon.org. Ilość miejsc ograniczona. Wydarzenie na platformie ZOOM.
 
ANNA ADAMOWICZ
Doktorantka na Wydziale Filozoficznym UAM w Poznaniu, antropolożka kultury, feministka, członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Studiowała antropologię na University of Toronto. Jej główne zainteresowania badawcze to filozofia władzy, hegemonia kulturowa i filozofia kultury oraz filozofia technologii. Publikowała m.in. w „Avant. Czasopismo awangardy filozoficznej”, CzasKultury.pl, Kultura u Podstaw. Autorka podcastu „DOM POMIOTŁY”. Propagatorka myśli Antonia Gramsciego.
 

BARTOSZ MROCZKOWSKI
Doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu we współpracy z Moniką Bakke (2013). Absolwent kierunku filozofia w IF UMK w Toruniu (2011): praca dyplomowa Anty-psychiatria: filozofia i praktyka. Założyciel fundacji i redaktor portalu internetowego „Machina Myśli” (2017). Razem z Krystyną Lamą Szydłowską organizował transdyscyplinarne warsztaty Praktyka kształtowania wiedzy w ruchu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się (Gilleus Deleuze i Felix Guattari), życia w ogóle (zoe), posthumanizmu, feministycznych teorii krytycznych, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych. Współdziała z Fundacją Sens Ruchu (2015), z którą organizował między innymi: cykle warsztatowe Micropolitics and Affects. Collaborative choreographic practices & morning reading sessions; PRZEPŁYWY: myślenie jest ruchem, ruch jest myśleniem oraz Nowe światy: środowiska-wspólnoty-społeczności. Publikował w „Praktyce Teoretycznej”, „Machinie Myśli”, „eCzasKultury” oraz serii naukowej „Scripta” IFK UW.