Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

EUROREMONT | Wykład: Spektralna katastrofa

W czasie spotkania chcemy przedstawić naszą koncepcję badania katastrofy środowiskowej, łączącej podmioty ludzkie i nieludzkie, wywołanej awarią elektrowni jądrowej w Czarnobylu, jako fenomenu spektralnego. Dlaczego właśnie taka perspektywa? Ponieważ jej podstawową cechą była dynamika przemieszczania się zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Katastrofa czarnobylska przekraczała miejsce swojego zdarzenia – Prypeć w kwietniu 1986 roku – wraz z chmurą radioaktywną przemierzała granice państw europejskich (Polski, Niemiec, Białorusi, Finlandii, itd.), opadając z deszczem na fragmenty lasów, pastwisk, łąk, domostw, miast. W spektralnych narracjach medialnych przekracza ona też wciąż czas swojego powstania, pojawiając się w serialach, powieściach, grach wideo, czy reportażach z Prypeci od ponad 30 lat. Należy ją zatem obserwować w tej dynamice, w widmach obecnych w bardzo różnych, zupełnie wydawałoby się nieprzewidywalnych miejscach i czasie. W nauce potrafimy pewne jej elementy i konsekwencje zidentyfikować dzięki badaniom nad biologicznymi ekosystemami, w etiologiach określonych chorób, czy badaniach nad radioaktywnością, ale często zapominamy, że w spektralnym wymiarze są one spięte z procesami dezinformacji, polityką totalitarną, ale też prywatnymi narracjami i trwającą do dziś materialnością i somatycznością postpamięci o tamtych wydarzeniach. Dopiero w interferencjach pomiędzy tymi spektrami ujawnia się hiperobiektowość tego typu katastrofy. I to właśnie w tych momentach interferencji bardzo wyraźnie widać też sprzężenie i współzależność tego, co ludzkie i nieludzkie oraz rozmaite manifestacje lęku i traumy stanowiące hantologiczną kondycję nowoczesności.

Wykład będzie prezentacją badań prowadzonych przez prof. Agnieszkę Jelewską oraz dra Michała Krawczaka z Humanities /Art /Technology Research Center (UAM) w ramach przygotowywanej monografii Spectrograms of Anthropocene. From the field notes to the networks of affects. W jego trakcie badacze zaprezentują katastrofę z różnych perspektyw: ekologicznej, społeczno-kulturowej, politycznej, posthumanistycznej, estetycznej, postdigitalnej. Omówione będą nie tylko bezpośrednie efekty katastrofy – ale też ukryte długotrwające skutki, które mają swoje konsekwencje dla globalnych polityk zarządzania afektami i traumą – ujawniających się za każdym razem, kiedy pojawia zagrożenie katastrofą atomową – jak w Fukushimie w 2011 roku, czy w czasie trwającej obecnie napaści rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

PROF. AGNIESZKA JELEWSKA – profesor UAM, teatrolożka, medioznawczyni, dyrektorka i współzałożycielka Humanities /Art /Technology Research Center na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (artandsciencestudies.com). Bada przede wszystkim transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku, ich wymiar społeczny i polityczny. Prowadziła wykłady m.in. na Kent University w Cantenbury (2003 i 2004), Folkwang Universität der Künste w Essen (2015) Harvard University, Boston (2015), Emerson College, Boston (2015). Prowadziła badania m.in. w Londynie (2003), Nowym Jorku (2009), Marfie (2010). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program START (2005). Kuratorka i współtwórczyni projektów z zakresu art and science: m.in. Transnature is Here (2013), Post-Apocalypsis (2015), Anaesthesia (2016). Za interaktywną instalację Post-Apocalypsis otrzymała wraz z zespołem Złoty Medal za soud design na międzynarodowym festiwalu Prague Quadriennial of Performance Design and Space (2015).

DR. MICHAŁ KRAWCZAK – zastępca dyrektora Instytutu Teatru i Sztuki Mediów, dyrektor programowy Humanities /Art /Technology Research Center, praktyk/teoretyk, członek kolektywu art&science Daed Baitz, kierownik Laboratoium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema UAM.
W obszarze zainteresowań naukowych łączy doświadczenia teoretyczne i praktyczne. Prowadził wykłady i warsztaty m. in w Folkwang Universität der Künste w Essen (2015) Harvard University, Boston (2015), Emerson College, Boston (2015), odbył staż naukowy w Zürcher Hochschule der Künste w Zurichu (2015).
Zajmuje się współczesną sztuką medialną i performatywną, projektowaniem doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości, sound designem, badaniami transdyscyplinarnymi oraz działaniami w obszarze art&science. Autor i współautor wielu projektów artystycznych, w 2015 roku nagrodzony wraz zespołem złotym medalem za sound design za interaktywną instalację Post-Apocalypsis na Prague Quadriennial of Performance Design and Space.