Graf. Sebulec

Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Sezon ALPHA 

To niezależna wspólnota, decydująca o sobie, nie tworząc przy tym oderwanych od społeczeństwa struktur. Wspólnota ta jest obecna na pewnym obszarze, połączona pielęgnowanymi rytuałami i wyznawanymi wartościami. To wspólnota ciał obecna we właściwym czasie i miejscu, wspólnota – polityczna deklaracja o bezwstydzie swojej indywidualnej kruchości i kolektywnej mocy. To sytuacja wynikła z prekarności, która jednak nie może stać się tożsamością (Butler). To proces budowy strategicznych, tymczasowych sojuszy, w które uwikłani jesteśmy wszyscy. Wszyscy? 

Wszyscy. Każdy, kto uważa, że ekonomia kruchości go nie dotyczy, żyje w błędzie, który podtrzymuje neoliberalna propaganda. Według niej indywidualny sukces i zaradność jest głównym, jeśli nie jedynym, czynnikiem decydującym o wartości człowieka (Sowiński). 

Wiemy, że może być inaczej.

Tegoroczny program Pawilonu – Sezon Alpha – poświęcamy kategorii ucieleśnionych manifestacji sojuszy i sprzeciwów. Przyglądamy się zgromadzeniom w przestrzeni publicznej pytając o potencjał i rolę tego, co publiczne: przestrzeni, instytucji, upublicznionych wizerunków i ciał. Interesuje nas to, co pomiędzy publicznym i prywatnym – w jaki sposób formuje się i przepływa granica tym, co zbiorowe i indywidualne? Pomiędzy rodziną i polityką? Ciałem i prawem? Sztuką i usytuowaniem klasowym? Więzami i społeczną architekturą? Indywidualnym działaniem a instytucjonalnym zakorzenieniem? 

Odpowiadając na postawione wyżej pytania zmieniamy też Pawilon czyniąc z niego instytucję-narzędzie debaty nad sprawczością i transformatywną mocą wspólnot i aliansów.

Pięć lat po rozpoczęciu działalności Pawilon formalnie staje się instytucją – oddziałem Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Krótka historia Pawilonu przypadła na lata niespotykanych od dawna kryzysów: zaczynaliśmy proces budowy tego miejsca w realiach, do których nie ma już powrotu. Sezon Alpha jest przestrzenią nowego początku, czasem zadania pytań o rolę i misję publicznej instytucji sztuki oraz o wspólnotę, której instytucja jest nieodzowną częścią.

ZAPROSZONE OSOBY ARTYSTYCZNE

fot. Diana Lelonek

ANU CZERWIŃSKI — filmowiec, dokumentalista, twórca wideo i instalacji multimedialnych do spektakli teatralnych i performansów, aktor. Ukończył reżyserię dokumentalną na uniwersytecie Denis Diderot w Paryżu i program DOK PRO w Szkole Wajdy w Warszawie. W swoich przedsięwzięciach artystycznych interesują go tematy widzialności wykluczonych społecznie grup, feminizmu, niepełnosprawności i doświadczeń społeczności LGBT. Jest pierwszą osobą transpłciową w Polsce, która zagrała w filmie (Serial “Kontrola” w reż. Nataszy Parzymies). W sezonie teatralnym 2022 wystąpił w dwóch spektaklach teatralnych poruszających tematykę LGBT (“Mieszkanie na Uranie”, reż. Michał Borczuch, Nowy Teatr w Warszawie oraz “Orlando. Biografie” w reż. Agnieszki Błońskiej, Teatr Powszechny w Warszawie). Obecnie razem z Markiem Kozakiewiczem współreżyseruje film dokumentalny o młodzieży transpłciowej, który będzie emitowany w Netflixie w 2023 roku. Od 2023 roku zasiada w radzie fundacji Transfuzja.

fot. Sebulec

SEBASTIAN JANISIEWICZ, SEBULEC — studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, brał udział w wystawach m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski i Muzem Włókiennictwa w Łodzi. Tworzy przy pomocy grafiki trójwymiarowej, projektując postacie awatarów i towarzyszy, które zamienia w obiekty przy użyciu m.in. druku 3d, silikonu i futrzanych tkanin. W swojej twórczości kładzie nacisk na ekspresje queerowej tożsamości, inspiruje się kulturą i estetyką internetowych fandomów.