Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Idea

Fot. Yulia Krivich

Pawilon jest miejscem o autonomicznym charakterze, miejscem wymiany myśli, pobudzania idei i aktywności, rozumianym jako platforma dla organizacji miejskich, łączącym miejskie energie i intencje rozwoju. Koncepcja Pawilonu zbudowana jest wokół idei partycypacyjności – to miejsce rozmowy, które dedykowane jest działaniom artystycznym i społecznym, które nie znajdowały przestrzeni w dotychczasowych instytucjach kultury w Poznaniu.

Pawilon jest miejscem wyrażania wielu perspektyw – otwartym na działania szukających głosu młodych pokoleń, wrażliwym na otaczającą rzeczywistość oraz konfrontującym ją z wyobrażeniami dotyczącymi przyszłości. To miejsce działań przestrzennych i performatywnych, otwarte na poszukiwania artystyczne o tematyce społecznej, queerowej czy feministycznej, oddające głos osobom uchodźczym czy nienormatywnym.

Każdego roku pracujemy nad nowym programem, który łączy wystawy, koncerty i spektakle, badania, programy edukacyjne i publikacje. Pośród głębokich i globalnych procesów transformacji eksplorujemy na nowo postawy artystyczne, koncepcje naukowe i sfery aktywności politycznej, zadając pytania: Jak uchwycić teraźniejszość oraz wpływające na otaczającą rzeczywistość zmiany technologiczne? Jak będą wyglądać zróżnicowane społeczeństwa jutra? Jaką odpowiedzialność przyjmą na siebie w tym procesie sztuka i nauka?

Wspólnie tworzymy przestrzeń dla sztuki współczesnej i debat krytycznych. Wraz z artystami i artystkami, naukowcami i naukowczyniami, ekspertami i ekspertkami, partnerami i partnerkami z całego świata wychodzimy naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i dzielimy się refleksją z międzynarodową publicznością Poznania.