Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

Pawilon Otwarty: Contestporary Final

15:00

To wydarzenie taneczno-muzyczno-wizualne mające w zamyśle ideę jednoczenia ludzi poprzez taniec. Contestporary oferuje przestrzeń do dzielenia się pasją do tańca i wyrażania siebie w języku pozawerbalnej komunikacji.

Wydarzenie skupia wokół siebie głównie osoby studenckie, ale jest otwarte na każdego, kto ma ochotę tańczyć tak jak lubi. Contestporary charakteryzuje różnorodność tańca, która nie dzieli na style, gatunki czy innego rodzaju kategorie, co potwierdzają słowa naszych uczestników: „Contestporary to dla nas wolność ruchu”. 

Dzięki naszym zasadom jam nie jest zwykłą potańcówką lecz pogłębionym „researchem” tanecznym, podczas którego wzajemny szacunek i akceptacja przeróżnych stylów tanecznych i technik wyzwala w ludziach to co najlepsze – niczym nie skrępowaną wolność ekspresji. 

Contestporary final pozwala dostrzec i zrozumieć, że każdy z nas jest inny, ciekawy i piękny gdy dzieli się swoją pasją, umiejętnościami i czystą radością tańczenia.


Program wydarzenia:


→ Premiera spektaklu ,,Love’’ Kompani Tańca AWF Poznań


»Wszystkie przemiany kulturowo-społeczne tworzy mechanizm ‘kreatywnej destrukcji’«

~ Zygmunt Baumann ,,Płynne pokolenie’’


To, co tworzy konstrukcję, jednocześnie powoduje destrukcję, tego co musi się w tym miejscu rozpaść. Wyznaczanie nowych granic i przekraczanie starych pozwala zburzyć kolejne warstwy tego, co destrukcyjne. Robienie czegoś z miłości dekonstruuje wszystko to, co z miłości nie jest.

Zatem czy destrukcja zawsze oznacza akt zniszczenia?

Przecież przekraczanie granic to destrukcja barier, które blokowały nasz rozwój. Przecież czyny z miłości są destrukcją dla obłudy, kłamstwa i nienawiści, które po cichu niszczą nasz świat.

Występują: Julia Bentkowska, Milena Bialik, Aleksandra Jóźwiak, Maja Lubawa, Zuzanna Neverauskas, Kamila Niemczewska, Kamil Podgórski, Natalia Poprawska, Adrianna Rojewska, Julia Samulka 


Choreografia: Agnieszka Doberska

Muzyka: MARMØ→ Fragmenty spektaklu ,,Origami’’ Konińskiego Teatru Tańca


Spektakl „Origami” to ruchowa kreacja zagadnienia egzystencji, zrywania z przekonaniami. To także opowieść o konsekwencji działań prowadzących do założonych efektów. Prosta aluzja do życia, niepozbawiona jednak skomplikowanych etapów, poskładana niczym papierowa figura w artystyczną kompozycję.

Wyrastamy i funkcjonujemy w określonych kodach kulturowych, które determinują nasze zachowania. Owe kody wpisują nas w społecznie akceptowane wzorce. Jeśli przekonania te nam służą, warto je pielęgnować. Natomiast jeśli są dla nas krzywdzące może warto je poddać refleksji i przeformułować?


Choreografia: Anna Akabali

Muzyka: Kajetan Pilarski

Tańczą i współtworzą: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Kinga Furmaniak-Pogodska, Maria Chrysostomou, Weronika Skórzewska, Nina Jóźwiak, Agnieszka Łapaj-Lewandowska

Produkcja: KTT, CKiS Konin, MDK Konin

Premiera odbyła się 3.09.2022→ Autorskie solo Leny Skrzypczak ,,The right to be unhappy’’


A gdyby tak w świecie pełnym fałszywej szczęśliwości domagać się prawa do bycia nieszczęśliwym? Być może tak naprawdę: ,,Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy nie są świadomi lepszych i większych możliwości, ktorzy żyją we własnych światach odpowiednio skrojonych do ich predyspozycji”


muzyka: Particle G1- Hannah Peel, Erland Cooper


PROGRAM GODZINOWY:

15:00-16:00 MASTERCLASS

16:30-19:00 ALL STYLES JAM

19:00-20:00 PRESENTATION

20:00-22:10 ALL STYLES WARS

21:30-22:30 AFTER


Bilety: 35 PLNAutorka zdjęć: @kasiazimna.foto

Autorka grafiki: @agnieszka_doberska

Autorka Logo: @milena_chwilka